Baza wiedzy

Jak znaleźć pomysł na własny biznes, stworzyć firmę i ją prowadzić, gdzie szukać kapitału żeby wystartować, ale też utrzymać się na rynku i rozwijać? W najnowszej edycji poradnika „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą” przedstawiamy niezbędne informacje, które każdy potencjalny przedsiębiorca powinien znać, aby móc podjąć działalność. Wskazujemy konieczne formalności i przepisy, których znajomość może uchronić przed popełnieniem kosztownych błędów i pozwoli czerpać korzyści z przysługujących uprawnień. Bezpieczeństwo firmy i jej wizerunek to aspekty działalności równie ważne jak kapitał, bez którego trudno inwestować w przedsiębiorstwo, dlatego podpowiadamy jak budować swoją pozycję na rynku i jak weryfikować wiarygodność kontrahentów. W publikacji czytelnicy znajdą informacje o aktualnych regulacjach prawnych i programach pomocowych, dzięki którym wielu początkującym (i nie tylko) przedsiębiorcom łatwiej będzie wcielać w życie pomysły na biznes i rozwój, a także uzyskać konkretne wsparcie finansowe dla prowadzonego biznesu.

Współpraca Nauki i Biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013
Głównym impulsem wzrostu produktywności w gospodarkach rozwiniętych są innowacje oparte na solidnym fundamencie, tworzonym na bazie wiedzy, edukacji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Innowacyjność jest istotnym ogniwem w poprawie wydajności i wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w obecnych czasach intensywnych zmian technologicznych. Doświadczenia państw o wysokim potencjale gospodarczym przekonują, że umiejętnie wykorzystana wiedza i innowacyjność pozwala uzyskiwać przewagę konkurencyjną. Dlatego też jednym z priorytetów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest promowanie postaw innowacyjnych oraz zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich fi rmach.

Efektywna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych
Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Jednym  z elementów  szeroko  rozumianego  ekosystemu  komercjalizacji,  czy  szerzej  –  transferu  technologii  są  jego  uwarunkowania prawne, które w tym procesie odgrywają bardzo istotną rolę. Od strony prawnej mamy bowiem do czynienia z koniecznością poruszania się przez osoby zajmujące się tymi procesami po wielu, często odległych od siebie, dziedzinach prawa jak szkolnictwo wyższe, prawo własności intelektualnej, prawo zamówień publicznych i pomocy publicznej, podatkowe czy kodeks spółek handlowych. Zgodnie z definicją komercjalizacji w Słowniku Języka Polskiego, komercjalizacja to nic innego jak proces podporządkowywania jakiejś części życia społecznego lub gospodarczego regułom komercjalnym, handlowym – czyli działalność ukierunkowana na handel i zysk w szerokim tego słowa znaczeniu. Proces komercjalizacji technologii obejmuje tym samym kompleks działań mających na celu w przenośni „przekształcenie wiedzy i nowych rozwiązań technologicznych w pieniądze”.