Dla absolwentów


„Umiejętność zdyscyplinowania sie, by zrezygnować z pójścia na skróty, w zamian za większą nagrodę w dłuższej perspektywie, jest nieodzownym warunkiem sukcesu” – pisał kanadyjski pisarz Brian Tracy.


Możemy już pogratulować Państwu dyplomu naszej uczelni i tym samym - sukcesu, który jest owocem takiej właśnie postawy: systematycznej pracy, znaczącego wysiłku intelektualnego, sumienności, zaangażowania w wypełnienie obowiązków studenta Wyższej Szkoły Humanitas. Wyrażamy radość z faktu, ze sfinalizowali Państwo ważny etap swojego akademickiego życia. Mamy jednak nadzieje, że dyplom naszej uczelni nie stanowi końca, a jedynie początek Państwa drogi w kierunku ciągłych, intelektualnych poszukiwań i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. Absolwent staje u progu zawodowej kariery. Otwierają się przed nim szerokie możliwości, na które pracował przez cały okres studiów. Przychodzi czas, by wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte na uczelni wykorzystać w praktyce.
 
Chcemy być dla naszych absolwentów wsparciem w efektywnym wejściu na rynek pracy. Zamierzamy wspierać Państwa wysiłki zorientowane na budowanie kooperacji z pracodawcami, pokazując szanse, możliwości, potencjale i realne dziedziny współpracy. Chcemy być źródłem wiedzy, motywacją do samodzielnych poszukiwań, katalizatorem kreatywności w budowaniu rozmaitych form kooperacji z biznesem. Portal, który uruchomiliśmy, ma w tym wydatnie pomóc!


Centrum Karier i Promocji Studentów

Dobry start na rynku pracy zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest doświadczenie i dorobek praktyczny zdobyty przez kandydata do pracy. Studia to znakomity czas, by zgromadzić niezbędne doświadczenie, procentujące potem na rynku zatrudnienia. W okresie studiów można nabyć nowe kompetencje o wysoce aplikacyjnej wartości – nie tylko w ramach zajęć akademickich, ale także podczas staży, praktyk czy w ramach współpracy zawodowej z rozmaitymi firmami i instytucjami. Bywa również tak, że uczelnie umożliwiają studentom pracę zawodową, tak organizując zajęcia akademickie, by było możliwe łącznie studiów z pracą zawodową. Do takich uczelni należy Wyższa Szkoła Humanitas, która zachęca swoich studentów, aby w okresie nauki na uczelni wyższej inwestowali we własny rozwój zawodowy, zdobywając kwalifikacje również w ramach współpracy i pracy w firmach, organizacjach i instytucjach odpowiadających profilowi kształcenia.  
 
Misją uczelni jest m.in. zapewniać studentom i absolwentom szerokie możliwości zdobywania kompetencji i umiejętności praktycznych, o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy. Temu służy włączanie reprezentantów gospodarki w proces dydaktyczny i budowanie różnych platform i płaszczyzn współpracy studentów z przyszłymi pracodawcami. Warto korzystać z tych możliwości!
 
Działające w ramach WSH Centrum Karier i Promocji Studentów służy pomocą absolwentom i studentom w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Centrum Karier udziela pomocy w wyborze drogi zawodowej. Poprzez stałe nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami umożliwia zapoznanie się z aktualną sytuacją na rynku pracy. Informuje studentów o najprężniej działających firmach w regionie Śląska. Przedstawia preferencje i wymagania pracodawców. Znalezienie pracy po zakończeniu studiów jest pierwszym i najważniejszym krokiem absolwenta wyższej uczelni, który może zaważyć na jego przyszłej karierze. Przy tak dużej konkurencji na rynku pracy liczy się nie tylko wiedza merytoryczna, ale przede wszystkim umiejętność atrakcyjnego sprzedania potencjalnemu pracodawcy swojej wiedzy i osobowości. Aby znaleźć dobrą pracę trzeba już na studiach świadomie przygotować się do tego. Centrum Karier pomaga studentom w postawieniu pierwszego kroku na rynku pracy.

Każdy absolwent ma możliwość:

1. Umieszczenia swoich danych w bazie w celu udostępnienia ich pracodawcom prowadzącym rekrutację do swoich firm.
2. Uzyskania informacji na temat ofert pracy.
3. Uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach i warsztatch, z zakresu redagowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, prawa pracy, podjęcia własnej działalności gospodarczej, itp.
4. Skorzystania z literatury ułatwiającej funkcjonowanie na rynku pracy.
5. Uzyskania informacji o praktykach dla studentów, wolontariatach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, itp.
6. Indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym.