Dla biznesu


Wyższa Szkoła Humanitas od lat współpracuje z sektorem biznesu na różnych płaszczyznach:


SZKOLENIA
Działający w strukturach Uczelni Dział Szkoleń od lat dba o dobre relacje z przedsiębiorcami, realizując dla nich i we współpracy z nimi szereg szkoleń otwartych i zamkniętych. Odbiorcami realizowanych przez nas projektów szkoleniowych są przede wszystkim kadry oświaty, ale również przedsiębiorcy, beneficjenci projektów unijnych, pracownicy jednostek samorządów terytorialnych, pomocy społecznej itd. Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy projekty, w których łącznie przeszkolonych zostało ponad 24 000 uczestników.

STUDIA PODYPLOMOWE
Studia podyplomowe są formą edukacji akademickiej. Tworzone są na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Studia podyplomowe są zaliczane do podstawowych pozaszkolnych form  kształcenia,  dokształcania i doskonalenia i mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Od lat prowadzimy studia podyplomowe w partnerstwie z uznanymi w regionie i w kraju przedsiębiorstwami. Wśród naszych partnerów są m.in.: Stowarzyszenie Mediatorów Polskich, Grupa Cargo, Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich KAJROS, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych czy też HPR Group.

BADANIA
Akademiccy naukowcy prowadzą badania w wielu dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Uczelnia, dbając o harmonijny rozwój placówki, wspiera zarówno badania podstawowe, pogłębiające naszą wiedzę o otaczającym świecie, jak i stosowane, których wyniki mogą znaleźć praktyczne zastosowanie.

WYNAJEM POWIERZCHNI
Uczelnia oferuje przedsiębiorcom szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie wynajmu powierzchni. Posiadamy bogata ofertę wynajmu sal konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, komputerowych oraz powierzchni wystawienniczych, które pozwolą na organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz promocję każdej firmy.

CENTRUM KARIER I PROMOCJI STUDENTÓW
Centrum Karier i Promocji Studentów służy pomocą absolwentom i studentom Wyższej Szkoły Humanitas w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Centrum Karier udziela pomocy w wyborze drogi zawodowej. Poprzez stałe nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami umożliwia zapoznanie się z aktualną sytuacją na rynku pracy. Informuje studentów o najprężniej działających firmach w regionie Śląska. Przedstawia preferencje i wymagania pracodawców.

KONFERENCJE
Corocznie realizujemy kilka wydarzeń o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim. Jednym z nich jest Kongres Praktyków Biznesu. Kongres jest jedynym tego typu wydarzeniem w regionie, które koresponduje  misją oraz celami z Europejskim Kongresem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także oficjalnie zapowiada jego kolejne edycje. Głównym zamierzeniem Kongresu jest przedstawienie ważnych zagadnień biznesowych w formie praktycznych prelekcji atrakcyjnych dla lokalnego przedsiębiorcy. Partnerami Kongresu są instytucje samorządowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, podmioty reprezentujące biznes i kulturę. Wśród nich znajdują się m.in.: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny i wiele innych. Współorganizatorem jest Urząd Miasta w Sosnowcu.

CENTRUM ROZWOJU KOBIET
Centrum Rozwoju Kobiet to podmiot stworzony w 2015 roku przez kobiety dla kobiet. Naszą misją jest wspieranie kobiet w ich rozwoju oraz realizowaniu się poprzez rozmaite formy aktywności. Pragniemy kształtować świadomości kobiet w oparciu o zasady szacunku i równości. Bliska jest nam także tematyka godzenia ról społecznych i zawodowych. CRK to spotkania kobiet z nauką, kulturą, biznesem. To również okazja do poznania ciekawych osób – specjalistów z różnych dziedzin, a także możliwość nawiązania inspirujących kontaktów, przyjaźni.