Dla studentów


Centrum Karier i Promocji Studentów

Dobry start na rynku pracy zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest doświadczenie i dorobek praktyczny zdobyty przez kandydata do pracy. Studia to znakomity czas, by zgromadzić niezbędne doświadczenie, procentujące potem na rynku zatrudnienia. W okresie studiów można nabyć nowe kompetencje o wysoce aplikacyjnej wartości – nie tylko w ramach zajęć akademickich, ale także podczas staży, praktyk czy w ramach współpracy zawodowej z rozmaitymi firmami i instytucjami. Bywa również tak, że uczelnie umożliwiają studentom pracę zawodową, tak organizując zajęcia akademickie, by było możliwe łącznie studiów z pracą zawodową. Do takich uczelni należy Wyższa Szkoła Humanitas, która zachęca swoich studentów, aby w okresie nauki na uczelni wyższej inwestowali we własny rozwój zawodowy, zdobywając kwalifikacje również w ramach współpracy i pracy w firmach, organizacjach i instytucjach odpowiadających profilowi kształcenia.  
 
Projekt realizowany przez naszą Uczelnię służy budowaniu mostów między studentami i uczelniami a środowiskami gospodarczymi. Zachęcamy studentów do rozwijania kooperacji z otoczeniem biznesowym uczelni wierząc, że taka kooperacja jest inwestycją w przyszłość. Karierę zawodową trzeba zaplanować, zaczynając przygotowania do startu na rynku pracy już od doświadczeń praktycznych (gospodarczych) zdobywanych na studiach. Praca daje najwięcej satysfakcji, gdy robimy to co jest dla nas interesujące, to co lubimy. Studia wybieramy kierując się podobnymi motywami. Łączmy więc studia z pracą! Dzięki niniejszemu portalowi będzie to możliwe!
 
Misją uczelni jest m.in. zapewniać studentom szerokie możliwości zdobywania kompetencji i umiejętności praktycznych, o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy. Temu służy włączanie reprezentantów gospodarki w proces dydaktyczny i budowanie różnych platform i płaszczyzn współpracy studentów z przyszłymi pracodawcami. Warto korzystać z tych możliwości!
 
Centrum Karier i Promocji Studentów służy pomocą absolwentom i studentom Wyższej Szkoły Humanitas w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Centrum Karier udziela pomocy w wyborze drogi zawodowej. Poprzez stałe nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami umożliwia zapoznanie się z aktualną sytuacją na rynku pracy. Informuje studentów o najprężniej działających firmach w regionie Śląska. Przedstawia preferencje i wymagania pracodawców.
Znalezienie pracy po zakończeniu studiów jest pierwszym i najważniejszym krokiem absolwenta wyższej uczelni, który może zaważyć na jego przyszłej karierze. Przy tak dużej konkurencji na rynku pracy liczy się nie tylko wiedza merytoryczna, ale przede wszystkim umiejętność atrakcyjnego sprzedania potencjalnemu pracodawcy swojej wiedzy i osobowości. Aby znaleźć dobrą pracę trzeba już na studiach świadomie przygotować się do tego. Centrum Karier pomaga studentom w postawieniu pierwszego kroku na rynku pracy.

Centrum Karier i Promocji Studentów WSH jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier od 13 grudnia 2001r. oraz posiada certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia z dnia 22.02.2005r. o numerze 1329.

Każdy student ma możliwość:

1. Umieszczenia swoich danych w bazie w celu udostępnienia ich pracodawcom prowadzącym rekrutację do swoich firm.
2. Uzyskania informacji na temat ofert pracy.
3. Uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach i warsztatch, z zakresu redagowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, prawa pracy, podjęcia własnej działalności gospodarczej, itp.
4. Skorzystania z literatury ułatwiającej funkcjonowanie na rynku pracy.
5. Uzyskania informacji o praktykach dla studentów, wolontariatach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, itp.
6. Indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym.


Stypendia

Studentom WSH przysługują rozmaite stypendia. Z pomocy materialnej mogą korzystać wszyscy studenci.  Zarówno ci, którzy kształcą się w trybie dziennym, jak i wieczorowym czy zaocznym. Nie ma też znaczenia to, czy uczęszczają do uczelni publicznych, czy niepublicznych. Łącznie mogą pobierać kilka stypendiów. Szczegółowe wytyczne dla poszczególnych stypendiów przyznawanych w Wyższej Szkole Humanitas:
  • Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSH - POBIERZ
  • Stypendium socjalne - POBIERZ
  • Przykładowe wzory obliczania dochodu - POBIERZ
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - POBIERZ
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów - POBIERZ
  • Zapomoga - POBIERZ
Wszelkie pytania i uwagi dot. stypendów należy zgłaszać bezpośrednio w dziekanacie lub do Pani Ewy Natkaniec
tel.: 32 363-12-24
e-mail:  ewa.natkaniec@humanitas.edu.pl
Pokój: 109Pełnomocnik Rektora WSH ds. Osób Niepełnosprawnych

Funckję Pełnomocnika Rektora WSH ds. Osób Niepełnosprawnych pełni dr Maciej Borski. Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie i wykonywanie działań mających na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego. Zapraszamy do korzystania z pomocy Pełnomocnika wszystkich studentów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia mają trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Dyżury Pełnomocnika odbywają w roku akademickim z wyłączeniem okresu wakacyjnego w każdy wtorek w godzinach 16.30-17.00 – pokój 012.