KONTAKT

Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec


Pełnomocnik Rektora ds. badań naukowych i transferu wiedzy
dr Joanna Podgórska-Rykała

joanna.podgorska@humanitas.edu.pl
tel. (32) 363 - 12 - 37