Potencjał WSH

Wyższa Szkoła Humanitas to 25 lat tradycji kształcenia. Sięgają one 1990 roku, kiedy, jeszcze przed powstaniem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, funkcjonowało Centrum Szkolenia AWANS. WSH była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w Sosnowcu i drugą w Zagłębiu. Wraz z decyzją zezwalającą na utworzenie Wyższej Szkoły Humanitas (wówczas WSZiM), Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał zgodę na prowadzenie przez nią studiów zawodowych na kierunku Zarządzanie i marketing. Dynamiczny rozwój uczelni pozwolił stopniowo rozszerzać jej ofertę edukacyjną. W chwili obecnej Humanitas to 10 kierunków kształcenia, w tym 6 kierunków magisterskich, ponad 50 specjalności i około 55 kierunków studiów podyplomowych. To także bogata oferta szkoleń, a także szereg propozycji dla najmłodszych oraz ich rodziców, a nawet dziadków. W ramach Humanitas funkcjonuje bowiem sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Nasza uczelnia na szeroką skalę współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając przedsiębiorców, a także inicjując i włączając się w organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowym, prospołecznym czy biznesowym.
 
Siedziba Wyższej Szkoły Humanitas mieści przy ul. Kilińskiego 43 w niemal samym centrum Sosnowca, w budynku o powierzchni blisko 5 tys. metrów kwadratowych, będącym własnością uczelni.Humanitas położony jest w dogodnej lokalizacji pozwalającej na łatwy i szybki dojazd również komunikacją miejską (200 m od Dworca PKP, przystanków autobusowych i tramwajowych). Uczelnia wyposażona jest również w szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. słabo słyszących.

Studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Humanitas mogą korzystać m.in. z:
 
 • 3 auli wykładowych w tym jednej na 260 osób;
 • 26 sal ćwiczeniowych wyposażonych m.in. w rzutniki, tablice multimedialne, telewizory, urządzenia nagłaśniające, instrumenty muzyczne, urządzenia do wyświetlania materiałów na foliach, wieże stereo itp.;
 • 4 wyspecjalizowanych pracowni komputerowych, mieszczących łącznie ponad 80 stanowisk komputerowych;
 • parkingu na ok. 300 samochodów, znajdującego się tuż przy budynku uczelni;
 • bufetu studenckiego, który oferuje smaczne posiłki w atrakcyjnych cenach;
 • księgarni;
 • Biblioteki korzystającej z zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21;
 • czytelni wyposażonej w kilkanaście stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu;
 • 40 miejsc noclegowych dla studentów w akademikach mieszczących się zaledwie 20 m od uczelni;
 • 11 mieszkań dla nauczycieli akademickich;
 • Strefy Studenta – wygodnego, urządzonego ze smakiem miejsca, w którym można znaleźć chwilę relaksu i wytchnienia w przerwach między zajęciami, a nawet skorzystać ze stołu do piłkarzyków;
 • Letniej Strefy Humanitas – ogrodzonego, wypełnionego zielenią miejsca, w którym skorzystać można
  z ławek, koców, hamaków, leżaków, miejsca do grillowania oraz placu zabaw dla najmłodszych;
 • punktu opieki żłobkowej, w którym dzieci znajdą profesjonalną opiekę, podczas gdy ich rodzice są na zajęciach;
 • udogodnień dla mam – pokoju dla matek karmiących, przewijaków dla dzieci umieszczonych na każdym z pięter, punktów zabaw dla dzieci.
 
Jednym z celów strategicznych Wyższej Szkoły Humanitas jest wielokierunkowy rozwój, w tym poszerzanie zakresu terytorialnego swojej działalności i umiędzynarodowienie Uczelni zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym. Dlatego też, Uczelnia w 2014 roku otworzyła zagraniczny Wydział Zamiejscowy w miejscowości Vsetin w Republice Czeskiej. Decyzję pozwalającą na utworzenie czeskiego Wydziału WSH wydał Minister Nauk i Szkolnictwa Wyższego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Humanitas we Vsetinie utworzony został przez uczelnię w ścisłej współpracy z niepubliczną placówką edukacyjną Szkoła Średnia Kostka (Střední Škola Kostka), działającą na terenie miasta i powiatu Vsetin od 1991 roku. Wydział zlokalizowany jest w nowoczesnym gmachu głównym Szkoły Średniej Kostka, mieszczącym się w centrum miasta i posiadającym zaplecze dydaktyczne m.in. w postaci sal wykładowych, sal ćwiczeniowych, laboratoriów, biblioteki, hali sportowej, sal rekreacyjnych, stołówki, akademika i hotelu asystenckiego.
 
Wyższa Szkoła Humanitas zatrudnia wykwalifikowana kadrę, zarówno administracyjną, jak i akademicką. Współpracujemy z wieloma podmiotami, zarówno biznesowymi, jak i instytucjami publicznymi i organizacjami trzeciego sektora. Mamy doskonałe, wypracowane w toku wieloletniej współpracy, relacje z władzami ościennych miast, dyrektorami szkół i studentami oraz absolwentami placówki.