Projekty UE

Od 2014 r. w Wyższej Szkole Humanitas działa Biuro Projektów, które tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem, dotyczącym zarówno sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych i ich oceny, jak również poprawnej realizacji i rozliczania projektów. Do zadań Biura należy sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez Uczelnę (badawczych, rozwojowych, staże dla studentów itp.), jak i na zlecenie innych podmiotów, które następnie realizowane są m. in. w partnerstwie z Uczelnią. Proponujemy usługi zarówno w zakresie opracowania wniosku, jak i opracowania i późniejszego zarządzania projektem.

Z uwagi na fakt, iż WSH jest inicjatorem szeregu działań propagujących wysoką jakość kształcenia, wspierających rozwój edukacji i lokalnego szkolnictwa, w ubiegłym roku Biuro Projektów sporządziło i złożyło wnioski o dofinansowanie projektów szkolnych i przedszkolnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

  1. Akademia Kreatywności i Kompetencji w Powiecie Będzińskim
  2. Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych w gminie Krzyżanowice
  3. Akademia Twórczego Ucznia
  4. Sosnowiecka Akademia Kreatywności
  5. Słoneczne Przedszkola - realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 14 przedszkolach województwa śląskiego
Jeżeli macie Państwo sprecyzowane, długofalowe plany, których realizacja mogłaby podlegać dofinansowaniu z funduszy unijnych lub jesteście zainteresowani tym, by je stworzyć i zrealizować – zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i bogatego doświadczenia. Z przyjemnością pomożemy Państwu pozyskać fundusze i zrealizować ciekawe projekty rozwojowe.


Szczegółowe informacje:

tel.: 32 363-12-36
Pokój: 102 (Dyrektor Działu), 109